Skip to content

Professional Scrum Product Owner

Dwa lata po szkoleniu Scrum in Depth miałem okazję wziąć udział w szkoleniu Professional Scrum Product Owner z Kenem Schwaberem.

Bogdan Baraszkiewicz i Ken Schwaber w Amsterdamie, 2012

Ja i Ken Schwaber w Amsterdamie, 2012

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za optymalizację wartości dostarczanej w postaci produktów i usług, w szczególności do menedżerów produktów, programów lub projektów, menedżerów działów IT, osób pełniących rolę Właściciela Produktu w Scrumie (Product Owner).

Ja, chociaż nie zajmuję się zarządzaniem produktami, w swojej codziennej pracy pracuję z takimi osobami i jako Scrum Master potrzebuję wiedzy, która może być dla nich przydatna.

Jest to nowy (2011) program szkoleniowy, który skupia się na tym, jak Scrum może pomóc w uzyskaniu zwinności w zarządzaniu produktami i obejmuje m.in. następujące zagadnienia: zarządzanie produktem przy użyciu wartości, zwinne zarządzanie produktem, zarządzanie wymaganiami, planowanie wydań, planowanie w ujęciu lean.

Główne wnioski, jakie się zapamiętały

  • Właściciel Produktu (PO) odpowiada za optymalizację dostarczanej wartości;
  • żeby mógł to robić, musi być jedynym punktem odpowiedzialności (Single Point of Accountability) i mieć ostateczne słowo;
  • warto tworzyć metryki (KPI), aby mierzyć dostarczaną wartość, ale należy zadbać, żeby metryki rzeczywiście odzwierciedlały wartość i być ostrożnym z ich interpretacją;
  • PO zarządza Backlogiem Produktu, ale praca nad jego elementami (PBI) to wspólna praca całego Zespołu Scrumowego (tzw. backlog grooming);
  • Przegląd Sprintu (Sprint Review) to sesja robocza, nie „demo”;
  • zwinność (agility) wymaga podejścia empirycznego, tj. częstej inspekcji i adaptacji, czego warunkiem jest przejrzystość, która z kolei wymaga zaufania i odwagi;
  • dobry PO stawia na współpracę i bezpośrednią rozmowę z Zespołem Deweloperskim, a nie zleca prace w postaci pisemnej.

Kilka cytatów z notatek

O wartości:

Raczej optymalizacja wartości niż maksymalizacja. Maksymalizacja ma wydźwięk ilościowy, optymalizacja — jakościowy.

Upewnij się, że metryki odzwierciadlają wartość.

O zespole:

Myśl o zespole jak o dodatkowej grupie umysłów, nie tylko jak o pracownikach.

Rozmowa z zespołem jest tym, gdzie tworzysz wartość.

O Scrum Masterze:

To trudna praca. Jego [Scrum Mastera] zadaniem jest pomoc ludziom bez mówienia im, co mają robić.

Po szkoleniu podszedłem do testu, który udało mi się pomyślnie zdać i uzyskać certyfikat Professional Scrum Product Owner I.

Categories: Product Owner, Scrum.

Comment Feed

2 komentarze

  1. Moim skromnym zdaniem takie przedstawienie prostych zasad w stylu "PO robi to a to" jest szalenie niebezpieczne. Jeśli product Owner jest osoba inteligentną i nad wyraz kompetentną to może taki jeden oficjalny sposób pracy zadziała. Ale w przeciwnym przypadku trzeba proces adaptować to rzeczywistości i wtedy pojawią się niepotrzebne spory w stylu "ale przecież Scrum mówi, że…".

  2. Pawle, to jest trudny moim zdaniem problem jak uczyć wdrażać metodyki Agile, w których działania akceptowane przez metodykę określane są niedużym zbiorem prostych reguł i trochę większym zbiorem technikwytycznych przykładównajlepszych praktyk ich użycia. A metodyka (np framework Scrum) zakłada jako swoją corową praktykę adaptację metody przez Retrospekcię Na początek potrzebna jest wiedza podstawowa i podstawowe paterny – W nich zawarta jakaś mądrość autorów i "pokoleń" praktyków. Jeśli chodzi o adaptowalność procesu to wydaje mi się dobrym sposobem na naukę jest dzielenie się doświadczeniami zdobywanymi przez retrospektywy szczególnie te opisywane z punktu widzenia Scrum Mastera : Mieliśmy taki problem.., zastosowaliśmy taką technikę.., tak się sprawdziła albo nie… Myślimy że można użyć tego też w takim przypadku… Moim zdaniem jednym z podstawowych przyczyn "niezadowolenia" ze stosowania metodyk Agile jest zaniedbywanienierozwijanie Retrospekcji jako sposobu adaptacji metody , a to uniemożliwia dostrzeżenie, że przestaliśmy przestrzegać podstawowych reguł i wartości (nie możemy, wkradły się trudności ktoś wraca do starych przyzwyczajeń, nie pielęgnujemy procesu itp ) Zatem przypominanie podstawowych reguł tez ma wartość edukacyjną ;)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.