Skip to content

Przegląd Sprintu to nie (tylko) demo

Na koniec każdego Sprintu odbywa się Przegląd Sprintu (Sprint Review). Często spotkanie to określa się potocznie jako Demo, bo Zespół Deweloperski demonstruje wtedy to, co udało się stworzyć w trakcie Sprintu. W praktyce więc spotkanie to często sprowadza się do demonstracji wprowadzonych nowych lub zmienionych funkcjonalności dla Właściciela Produktu.

Prezentacja produktu, choć kluczowa, nie jest jednak jedynym elementem tego spotkania, ani tym bardziej jego celem samym w sobie. Prezentacja Przyrostu produktu jest niezbędna, aby można było dokonać jego inspekcji, co ma prowadzić do adaptacji pod postacią zmian w Backlogu Produktu.

Jest to także spotkanie, w którym oprócz Zespołu Scrumowego uczestniczą pozostali interesariusze. Aby mogli oni udzielić wartościowej informacji zwrotnej, potrzebują kontekstu, jaki stanowi aktualny Backlog Produktu prezentowany i omawiany przez Właściciela Produktu.

Zamiast więc myśleć o Przeglądzie Sprintu jako demonstracji zmian w produkcie przez Zespół Deweloperski dla Właściciela Produktu, należy spojrzeć na to jak na:

 • prezentację wyników Sprintu w kontekście planów rozwoju produktu
 • przez cały Zespół Scrumowy dla interesariuszy obecnych na spotkaniu
 • w celu uzyskania informacji zwrotnej i ustalenia najbliższych kroków.

Aby to osiągnąć należy dobrze zaplanować i przeprowadzić samo spotkanie, które może przyjąć następujący przebieg:

 1. Właściciel Produktu przypomina Cel Sprintu i określa, czy udało się go osiągnąć.
 2. Właściciel Produktu wymienia elementy Backlogu Produktu (np. historyjki użytkownika) wybrane przez Zespół Deweloperski do Sprintu i określa, które z nich zostały ukończone.
 3. Zespół Deweloperski demonstruje to, co udało się ukończyć, odpowiada na pytania dotyczące produktu oraz omawia problemy, jakie napotkał w trakcie pracy i jak je rozwiązał.
 4. Właściciel Produktu prezentuje aktualny Backlog Produktu omawiając zmiany, jakie zaszły w nim od ostatniego Przeglądu.
 5. Biorąc pod uwagę postępy i tempo prac Właściciel Produktu przewiduje termin zakończenia prac i najbliższego wydania oraz przedstawia alternatywne drogi do osiągnięcia celu. Pomocne może być wyliczenie aktualnej prędkości (velocity) oraz symulacja terminu zakończenia różnego zakresu prac przy różnych założeniach co do prędkości.
 6. Zespół Scrumowy wraz z obecnymi na spotkaniu interesariuszami omawia najbliższe kroki, czyli to, co najprawdopodobniej będzie robione w nadchodzącym Sprincie.

Na wejściu mamy więc Przyrost produktu, na wyjściu zaś powinniśmy otrzymać uaktualniony Backlog Produktu, który posłuży Zespołowi Scrumowemu w jak najlepszym zaplanowaniu kolejnego Sprintu.

Podsumowując: Przegląd Sprintu to nie (tylko) demo, ani tym bardziej spotkanie statusowe, na którym Zespół Deweloperski raportuje Właścicielowi Produktu i zbiera oklaski bądź wysłuchuje słów krytyki. Przegląd Sprintu to spotkanie robocze całego Zespołu Scrumowego oraz interesariuszy nad produktem i planami jego rozwoju.

Categories: Sprint Review.

Comment Feed

2 komentarze

 1. Muszę się wczytać głębiej w ten artykuł, ale już na początku mogę powiedzieć, że bardzo podoba mi się używanie polskich terminów w tym zalewie anglicyzmów na codzień :)Pozdrawiam

 2. Bogdan Baraszkiewicz16 września 2011 @ 13:15

  Dziękuję, Krzysiek. Dobra polska terminologia to był jeden z celów, jakie postawiliśmy sobie jako tłumacze nowej wersji Scrum Guide’a na język polski. Myślę, że w dużym stopniu udało się to osiągnąć i na blogu będę się trzymał zgodności z wypracowaną terminologią.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.